14 ก.พ. 62_ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Feb 13, 2019
ทัศนียา ทองสม (Owner)
12 ชยุดา สงณรงค์
Nanticha Pothaworn
โชติกา เพชรอัยรา
จรียา พิศแลงาม
บรรจง เฉลิมวิริยะวัฒน์
Patsorn Cc
Cja tv
Tatiya Tatiya