เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะลูกเสือ-เนตนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนเลยพิทยาคม
Jul 25–26, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Yossayong Pangadung