12 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ
Jan 11–Feb 16, 2018
พระเจ้าใหญ่ พุทไธสง (Owner)
โน ' เบลล์