โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ มะละกอ และกาแฟ ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 2 / The 2nd Training Program for Propagation of strawberries, papaya and coffee Tissue Culture Techniques
Aug 17–19, 2018
PHATTIRA KIATTIKHWANBUT (Owner)
SJPS- PSU
James Jac