கங்கணம் கட்டுதல் - 2021
Nov 3 – 4, 2021
Sri Muthu Velayuthaswamy Temple (Owner)
Ravi Chandran