El mirador de la Mola Ferrana
Jul 19–Sep 11, 2017
Josep Ferrer i Nos (Owner)
Llorenç Soler Sastre