2561-12-7 (2) ศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยการอาชีพสตึก
Dec 7, 2018–Jan 3, 2019
จูน.จูน พูนภิญโญศักดิ์ (Owner)
ศิริพร เพ็ชรภูวงษ์