Shrunga 2K18
Apr 20–21, 2018
Jain Institute of Technology Davagnere (Owner)
Kavitha Kj
Akshatha Gaddi
Nishanth N
kanchana p
Veeresh R
SANTHOSH A
rachana dm