วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล , นายอานนท์ ขุนหนู สมาชิกสภาเทศบาล, นายสรวิชญ์ ปัทวงค์ ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ , พันจ่าเอกสุกิจ ชาลีเครือ นิติกรชำนาญการ, พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน, นางนันนภัสท์ ภูผาใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ , นางสาวเขมขจี ฉัตรโชค จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน , นายณัฐวัฒน์ คำเรือน จพง.ธุรการชำนาญงาน , นางสุรีรัตน์ ชาเทราช ครู (ศพด.) และนางแสงดาว โสมศรีแพง ครู (ศพด.) #ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร #มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช #บรมนาถบพิตร โดยภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาการเปรียญ วัดธาตุศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก และ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก ซึ่งมีท่านกชภูมิ สำลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธี และมีทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน ภาคเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกฯในครั้งนี้
Oct 21, 2022
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)