18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธี เปิดงานตลาดนัดวิชาการ “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อสนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการสู่วิชาชีพอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยนางณัฎฐ์ภรณ์ กงวงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3 โดยมีนายนิคม คำล้วน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหาน 4 เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
Feb 18, 2018–Feb 17, 2019
ณัฐพล คะอังกุ (Owner)
SAKSRI ATTASRI