การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ(ระดับ ปวส.)
Jan 28–29, 2020
Marketing Div. การตลาด (Owner)
Thippawan Kanjananimman
Cherry .S
watcharee tongyoi
สุภาพร หมื่นท้าว
ปภัสรา พลับยินดี
Sopapitchy Chaipipatmongkol
ศิริพร อริยวณิชย์
รพีพร วะลัยพันธ์