12 ตุลาคม 2563 วจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
Oct 12
 · 
Shared
Edba Edbathai (Owner)