วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ร่วมมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุง โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ เทศบาลตำบลพระซอง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔, ๗ และ ๑๐
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)