კახეთი
May 11–Jul 23, 2020
ირმა ჩართედან (Owner)
ogbaidze14