29-5-65 นักเรียนรับทุนฯ มูลนิธิ สมเด็จพระวันรัต(ทรัพย์ โฆสกมหาเถร)
May 28 – 29, 2022
โรงเรียน วัดสังเวช (Owner)
นริศรา เจิมเฮงเจริญ
woradech khammueang
นันท์นภัส รอดโพธิ์ทอง
ครรชิต ธนสนธิกุล
เพิ่มสิน ไรวา
อนุพันธ์ กลีบชื่น
Sutthi Sumpaongern