Biểu tình trước tòa đại sứ VC tại DC-Phản đối Đặc Khu 99 Năm June 10, 2018
Jun 10, 2018
Cong Nguyen (Owner)
Trinh Nguyenmau
min Ad
Trí Nhân
Nam-Anh Tran-Anh
RICKY VA USA
Phuoc Nguyen
Van Ho
Nam Anh Ho