งานต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สันติ หัดที Ep1
Oct 6 – 7
Jutatip Sreenaka (Owner)
supawadee hadtee
Chaiyapruk Srinaka
Jutamas Paseepukdee
พรรณทิพย์ ม่วงดี
Sornchai Waeowong
Siri Kan
รุ่งราตรี อาจเจริญ
ปาริชาติ พรเพ็ง