2563-01-29 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง ณ วิทยาลัย(อี.เทค) (การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช. )
Jan 28–29, 2020
Photo Mdec (Owner)
41 ธนวัฒน์ กรุดทอง
24 จุฑามาศ เพชรดี