ผอ.สพม.30 ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นายกรวุฒิ ขุนม่วง รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ในวันที่ 15 ม.ค. 64 ณ หอประชุม รร.นางแดดวังชมภูวิทยาฯ
Jan 14
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
Oppo Oppo