ส่งครูจอย กัญญาภัทร จิตร์มุ่ง สู่โรงเรียนวัดบางพา
Apr 6–7
โรงเรียนวัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี (Owner)
กัญญาภัทร จิตร์มุ่ง