วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 67 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Feb 23
ubp (Owner)
ศศิพร ศรีคํา
จิตรวิมล ปรัสพันธ์
นิตย์ ตางาม
ศิริวรรณ สมไชย
Mullika Boonpok
Phissamai Sukkasem
khun_tae tae
Ja Kogn