Year End Party 2019 - Apax vùng 8
Jan 20–25, 2020
Huynh Le (ICT) (Owner)
Ngọc Ước Mai
Quân Đào
Tâm Nguyễn
Tất Thắng Nguyễn
Kim Oanh