การประชุมประชาคมหมู่บ้านในเขตตำบลพระซองเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระซองแห่งใหม่ ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564
Sep 14
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)