ศึกษาดูงาน การผลิตไฟฟ้า เขื่อนรัชชประภา วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
Sep 21, 2018–May 9, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Apinya boonto