THE FIRST 10_20230303
Jan 4, 2014 – Mar 6, 2023
Natsuki Mizukami (Owner)
Kim Nanhwi
Masahiro Ikuta
Vu Van Duc B
Kanon Hayashi
Satoshi Ogata
Toya Matsumoto
Takafumi Suzuki
Masato Iwanaga