สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.30 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 28 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุม สพม.30
Feb 27–28
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
TA Ta
ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์