คณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากสำนักงานติดตามประเมินผลการอาชีวศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
Aug 21 – 22, 2023
 · 
Shared
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ (Owner)