Apostolic Faith Church Washington, DC (Owner)
Apostolic Faith Church Washington, DC