2023-06-15 ภาพบรรยากาศพิธีวันไหว้ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2566
Jun 15, 2023
เบญญา เจริญเจษฎา (Owner)
Keen Osatee
Nawaporn Sroysuwan
Peerawat Piyamalmas (Tata)
Serito Perth