Cát Tường Phú Hưng - 10.07.2019 - [THỰC TẾ]
Jul 9–10, 2019
Cát Tường Group (Owner)
Ngọc Quang Phan
San BayHien
Thành Lý
Amie Vu
Hang Thu
Kênh Vui
STAR TV
Mai Thanh Tâm