Cát Tường Phú Hưng - 10.07.2019 - [THỰC TẾ]
Jul 9–10, 2019
Cát Tường Group (Owner)
Ngọc Quang Phan
San BayHien
Thành Lý
Amie Vu
Hang Thu
Cát tường 63 tỉnh thành Tập đoàn địa óc
STAR TV
Mai Thanh Tâm