Giáo xứ Phú Lạc: Thánh lễ tạ ơn và làm phép tòa vàng
Nov 4, 2020
Truyền Thông Giáo Phận Thái Bình (Owner)
Hien Do
Huy Do