การประชุมปฏิบัติการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาล ที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
Jul 14–15
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 (Owner)
อรทัย แสงจันทร์
อมรา จํารูญศิริ
Album is empty
Add photos