Štvrté modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara
Jan 26, 2018
sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša (Owner)
Alexandra Tomečková