ยี่โถเกมส์61
Jul 3–5, 2018
ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา (Owner)
Boom Boom
มนัสนันท์ ภูจันทึก
Metawee Khotarud