มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน มอบโล่เกียรติคุณ "คุรุชนคนดี สนองราช" (20-12-2562)
Dec 19–20, 2019
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ