ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการฯ และนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
Dec 31, 2018 – Feb 11, 2024
กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.30 (Owner)
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ
Yookmean YM
Zuly P