ยุวกาชาด 01 กิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2563 เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
Feb 18–19, 2021
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
SEA Weed
นิตยา สุวรรณ
Suwitcha Pangng
Ratana Intachun
ธีรวัชร ธี
ไจแอนท์ F_F
Kannikar Dilokarruk
37-กิตติญา ศรีโกศล
นฤมล จะโนรัตน์