โครงการพัฒนาการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ (PA) 20 พ.ย.2564
Nov 20
phayao1 Live (Owner)
ศน.ธารารัตน์ สพป.พะเยา เขต 1
เกรียงศักดิ์ สินเปียง
nipon chaiya
captain pipoplarbanan2
ภัคธีมา รุจิระพงศ์
Sita F
Huaibong School
วณิชชา อยู่สบาย