October 3, 2023

October 3, 2023
4 ตุลาคม 2566 - นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ และนายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ผอ.กลุ่ม หน่วย ตลอดจนบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ วันแรก