นางกชพร มณีพงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมบูรณาการแบบครบวงจร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 "คิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น LPK (Creative Thinking with LocalInnovation of LPK)" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Feb 11, 2020
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)