Department of Tourism and Travel Management
Feb 3โ€‰โ€“โ€‰5, 2020
ICT Coordinator (Owner)
Bhumika Parab
Rugved Shashikant Ghosalkar
meena Bhagwane
Ganesh Sarvankar
Varun Pandit
Diksha Harvande
Kashish Bamane
Priyanka Pawar