2017.11 BẠN TRỖI DỰ GIỖ ĐẦU THẮNG ''HÍP'' K6
Nov 18 – 21, 2017
HocNP (Owner)
Nguyen Phuc Hoc