เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 นายนิกร สุรนาทชยานันท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่องโครงการของหายและได้คืน ในโอกาสเรียนปรับความรู้พื้นฐานระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง
Apr 19–20, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Jakjaan Nati
อนงค์นาฏ วราเสฏฐานนน์
โก อิเควทอเรียลกินี
Nan & Nan channel