2018-04-10ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
Apr 10 – 11, 2018
ร.ร.วัดดอนตลุง ราษฎร์ศรัทธาทาน (Owner)
อรัญญา แซ่ลิ้ม