YANGBAY(Hội Ngộ 60 năm SAO BIỂN)
Cảnh Hương (Owner)
Ton Nguyen
Gia Hạnh Trần
Dinh Hanh
Hung Nguyen
Nguyễn Đức Thắng