(ฉ.363)26-10-64มอบโล่และเกียรติบัตร
Oct 25–26
ณรงค์ชัย นาคสุข (Owner)
สังเวียน ใจบุญ
Panarat Panarat
นภสวรรณ์ ฤทธิ์เดช Poonim
Thitsawan Nok
สิวลี จันทวงษ์
สุชญา บำรุงกิจ
2030mama
บัญชา รัตนมาลี