2562 พระจอมเกล้าชุมพร ร่วมสมทบของรางวัลผ่านกลุ่ม KBAC ในกิจกรรมทำอีโค บริก เป็นทางออกในการนำขยะที่ธนาคารขยะไม่รับซื้อเพราะรีไซเคิลไม่ได้ มาทำเป็นอีโค บริก (ก้อนอิฐมวลเบาใช้ในงานก่อสร้าง) เพื่อลดภาระปริมาณขยะให้แก่ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลชุมโค : KBAC in the eco-friendly activity has a solution to turn all un-recycling waste into ECO-brick (lightweight bricks used in construction) in order to reduce the amount of waste of Moo 6, Chum-Kho municipality.
Jan 9, 2019
 · 
Shared
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)