Pico Gilbo. Riaño. 2021_08_06
Aug 6–7
G. Montaña Pulide (Owner)
Jose Antonio Fernández Fernández