2016 Ramanavami Celebration
Apr 15, 2016
Ramakrishna Mission Singapore (Owner)
uttam kumar chakraborty
Niriksha Singh
Singapore Ramakrishna Mission
Debdas Dalui
anuradha roy
Swami Vimokshananda Puri