Thánh lễ xưng tội & Rước lễ lần đầu 2019
Jun 22, 2019
Giáo xứ Châu Sơn (Owner)
Thanhnga1971 Trieu
thanh tâm nguyễn
2019 Trân